Historia

     Założycielem firmy USŁUGI ŚLUSARSKIE jest mgr inż. Paweł SIWAK. Firma powstała w 1993 roku, na początku był to bardzo mały zakład świadczący wąską i wyspecjalizowaną grupę usług z dziedziny obróbki skrawaniem. W związku z tym, że zakład sukcesywnie podejmował współpracę z dużymi kontrahentami, firma zaczęła świadczyć usługi na coraz większą skalę. Na początku istnienia firma wyposażona była w obrabiarki konwencjonalne (tokarki, frezarki, wiertarki), jednakże wraz ze wzrostem wymagań klientów i oczekiwanej jakości wytwarzanych części oraz elementów metalowych, zakład postanowił zainwestować w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie CNC (Computer Numeric Control). Pozwoliły one na uzyskanie dostępu do nowych technologii, co spowodowało znaczny rozwój firmy, który pozwolił na pozyskanie nowych klientów i poszerzenie zakresu świadczonych usług. Obecnie firma poszerzyła portfolio swoich usług w zakresie projektowania i wykonywania maszyn CNC

      W roku 2005 wybudowano nowy zakład produkcyjny przy ulicy Ostrowskiej 147a w Sieroszewicach. Jest to hala produkcyjna wraz z częścią socjalno – biurową.

      W lutym 2007 roku powstała firma USŁUGI ŚLUSARSKIE – CUT STEEL, której właścicielem jest mgr inż. Piotr SIWAK. Oba zakłady uzupełniają się wzajemnie i współpracują ze sobą. Należy podkreslić, że firma CUT STEEL ciągle się rozwija, wraz z rosnącym zatrudnieniem w zakładzie wdrożony został system zarządzania jakością EN ISO 9001:2008.

      Zakłady w 2007 roku zostały nagrodzone i wyróżnione przez PIP (Państwową Inspekcję Pracy) dyplomem za udział w konkursie pt.„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Uroczystość wręczenia wyróżnień miała miejsce w listopadzie podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich w budynku World Trade Center.

    Firmy dysponują kadrą pracowniczą, posiadającą niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje konieczne przy wykonywaniu prac z zakresu obróbki mechanicznej.