Firma

     Firma USŁUGI ŚLUSARSKIE — CUT STEEL pragnie przedstawić Państwu szeroką gamę naszych usług z zakresu wykonywania konstrukcji stalowych, obróbki skrawania, cięcia oraz zaginania. Usługi te wykonujemy w oparciu o szereg nowoczesnych urządzeń m.in.:

 • pionowe centra CNC (Computer Numeric Control),
 • frezarsko-tokarskie VMC 1100,VMC 850,
 • poziome centrum CNC tokarskie CTX 510 eco V3, CTX 310 Eco V3, 
 • wypalarkę plazmowo-gazową VANAD-Proxima,
 • laser AMADA LCE — 645,  
 • krawędziarkę AMADA HFT 220.3/4.

Cechy wyróżniające naszą firmę to:

 • wysoka jakość świadczonych usług oraz wytwarzanych części i elementów potwierdzona gwarancją,
 • nowoczesny park maszynowy sterowany numerycznie CNC (Computer Numeric Control),
 • funkcjonalność (realizowanie zleceń i dostosowanie produkcji do indywidualnych potrzeb i wymagań produktu oraz klienta),
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie prac z dziedziny obróbki mechanicznej,
 • terminowość oraz szybkie realizowanie zleceń,
 • działamy zgodnie z normami europejskimi EN ISO 9001:2008.

      

     Oferta naszej firmy obejmuje również zakres usług z dziedziny spawalnictwa MIG, MAG i TIG, montażu konstrukcji stalowych oraz projektowania i wykonywania maszyn CNC. Pozwala to na realizowanie zleceń według wzoru dostarczonego przez klienta lub według dokumentacji technicznej.

    Specjalnością firmy USŁUGI ŚLUSARSKIE – CUT STEEL, jest  toczenie długich elementów i o dużych średnicach. 

ue1wwue2

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer naboru: 1/1.1.1/2016)
Temat realizowanego projektu w firmie USŁUGI ŚLUSARSKIE mgr inż. PAWEŁ SIWAK
Wytwarzanie innowacyjnych elektrod do nagrzewania i hartowania drutu oraz narzędzi do obróbki twardych materiałów z nanokrystalicznych proszków WC-Co spiekanych metodą SPS

ue1wwue2ue2

„Innowacyjne technologie wykonywania mieszanin proszkowych stosowanych jako nowej generacji materiał narzędziowy w przedsiębiorstwie USŁUGI ŚLUSARSKIE mgr inż. Paweł SIWAK” planowanego do realizacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski)

ue1wwue2ue2

Projekt pt. „Realizacja prac badawczych szansą rozwoju marki CUT STEEL”  realizowany  ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski)

Projekt realizowany w przedsiębiorstwie USŁUGI ŚLUSARSKIE-CUT STEEL Piotr SIWAK

Nr wniosku: RPWP.01.02.00-30-0064/19
Nr naboru: 189/RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19

europejski fundusz rolny samorzad prow2014

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ąca w obszary wiejskie

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwijanie Działalności Gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pt. „Rozwój i profesjonalizacja firmy w wyniku zakupu innowacyjnego urządzenia pomiarowego”

Projekt realizowany w przedsiębiorstwie USŁUGI ŚLUSARSKIE-CUT STEEL Piotr SIWAK

 

Wiecej

IMG_8163

„Nagroda ambasadora Innowacyjności” w 2018r.

IMG_8165

„Nagroda na targach w Japonii” w 2019r.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwijanie Działalności Gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pt.Rozwój i profesjonalizacja firmy w wyniku zakupu innowacyjnego urządzenia pomiarowego”

Projekt realizowany w przedsiębiorstwie USŁUGI ŚLUSARSKIE-CUT STEEL Piotr SIWAK